Tu jesteś:   Strona główna >  Ankieta

Ankieta tygodnika Wprost badająca innowacyjność polskich przedsiębiorstw

Innovation Research 2017

Celem ankiety jest zebranie informacji, które posłużą do stworzenia rankingu najbardziej innowacyjnych firm wg tygodnika Wprost. Próba obejmuje 500 największych polskich przedsiębiorstw.

Dane zawarte w ankiecie będą używane tylko na potrzeby rankingu i pozostaną poufne tylko do wglądu redakcji.

Na zgłoszenia czekamy do 16 września 2017 r.
 1. Wybierz jedną odpowiedź.
  Średnio jak szybko Państwa inwestycja w innowacje osiąga próg rentowności?
 2. Proszę podać ile osób z odpowiednim wykształceniem pracuje w Państwa firmie.
 3. Jaki procent ze wszystkich zatrudnionych pracowników to osoby bezpośrednio
  zaangażowane w projekty innowacyjne (naukowcy, inżynierowie, laboranci etc.)
  %
 4. Proszę wskazać w procentach jaka część zysku EBIDTA Państwa firmy za 2016 r.
  była przeznaczona na działalność innowacyjną.
  %
 5. Jaki procent budżetu przeznaczonego w 2016 r. na działalność innowacyjną
  pochodził z poszczególnych źródeł:
   %
   %
   %
   %

   %
 6. Przez ostatnie 2 lata, jaki rodzaj współpracy z jednostkami naukowymi (uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, instytuty naukowe etc.) był dla Państwa firmy najważniejszy?
 7. Przez ostatnie 2 lata, jaki był główny powód, dla którego Państwa firma
  nie chciała wejść w szerszą współpracę z jednostkami naukowymi?


 • oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem nagrody „INNOWATORY WPROST 2017” oraz REGULAMINEM KORZYSTANIA Z NAZWY i LOGOTYPU „INNOWATORY WPROST”. Wyrażam zgodę na ich stosowanie w tym plebiscycie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.