Tu jesteś:   Strona główna

Prestiżowe nagrody dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

INNOWATORY WPROST 2016
VI edycja

6 lat tradycji
70 nagrodzonych przedsiębiorstw
87 wręczonych statuetek
320 firm nominowanych do tytułu Innowatora WPROST

Ruszyło badanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

W ramach Innovation Research 2016 zweryfikowane zostaną nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie. Najbardziej innowacyjne firmy w październiku otrzymają nagrody INNOWATOR WPROST 2016.

Ankieta została skierowana do 500 największych przedsiębiorstw oraz do kilku tysięcy mniejszych firm działających w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Na podstawie badania zostaną wyłonione najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, które otrzymają statuetki INNOWATOR WPROST 2016. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w październiku 2016 r. Listę nagrodzonych opublikuje tygodnik WPROST.

INNOWATORY WPROST to nagroda przyznawana od 2011 r. W latach 2011-2013 nagrody były przyznawane na podstawie „Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw” opracowywanej przez zespół Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.


Tak jak w roku poprzednim podstawą do wyróżnienia tych, którzy inwestują w innowacje, będzie autonomiczne badanie Innovation Research 2016. Statuetki INNOWATORÓW trafią do najlepszych firm w najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki. Sektory te to:

  • Farmacja
  • Energetyka
  • Przemysł
  • Budownictwo
  • Usługi dla biznesu (w tym e-biznes)
  • Telekomunikacja + IT
  • Finanse
  • Nauka

Galę Innowatory Wprost 2016
poprzedza konferencja
Round Table Mixer Innowacje

Round Table Mixer

Wzrost innowacji polskiej przedsiębiorczości.
Optymalne wykorzystanie środków publicznych
przeznaczonych na zwiększanie innowacyjności.

3 października 2016 godz. 9:00
Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79